Vinaora Nivo Slider

Ergonomic 310.250 CNC

Automatizace s rychlostí

Plně automatická jednostranně natáčecí pila řady Ergonomic je díky moderní řídící technice, podávací jednotce a sériovému plnému zakrytování stroje příkladem automatizace v oblasti malých až středních velikostí materiálu.

 • Stabilní rám pily absorbující vibrace vyrobený ze šedé litiny
 • Dvoustupnová prevodovka v olejové lázni, zapuštená prímo do rámu pily
 • Precizní vedení pilového pásu, zajištené pomocí tvrdokovových desticek a vodicích válecku
 • Elektronická kontrola napnutí pilového pásu a jeho pretržení
 • Standardne volba rychlosti prepínacem na 40 nebo 80 m/min, volitelne plynule nastavitelná rychlost pilového pásu 20–120 m/min pomocí frekvencního menice
 • Chladící zarízení s prívodem kapaliny pres obe vedení pilového pásu
 • Kompletní zakrytování stroje zajištující nejvyšší možnou bezpecnost na pracovišti a cisté pracovní prostredí
 • Rozsáhlé možnosti rozšírení stroje pomocí volitelného vybavení, príslušenství a manipulacních systému, a to jak na prívodní, tak na výstupní strane

Technická data

Přehled technických dat

Režimy stroje
V automatickém režimu stroj umožňuje řezy pod úhlem až 15°. V poloautomatickém cyklu je možné využít plný rozsah natočení – až 60°.

ADFR Nejvyšší přesnost. Rychlý řez.
Minimální opotřebení.

Systém ADFR reguluje souhru řezného tlaku a posuvu do řezu automaticky a v reálném čase. Pomocí čidla je prováděna regulace aktuálního zatížení pilového pásu a průběh řezu podle tvaru materiálu. Při větších průřezech materiálu se prodlužuje kanál řezu a zvyšuje se zatížení pilového pásu. Pokud není posuv řezu na tomto úseku automaticky přizpůsobován, zkracuje se drasticky životnost pilového pásu nebo se čas řezu následkem menšího posuvu podstatně prodlužuje.
Rychlost posuvu se nastavuje samostatně na ovládacím panelu. Řezný tlak se nastavuje na vodící kostce.

Flexibilita

Bezobslužný koncept pily – Flexibilita zaručena

Díky jednoduchému a kdykoliv dodatečně přimontovatelnému podávacímu zásobníku SLE lze natáčecí pilu pro úhlové řezy považovat za bezobslužnou výrobní jednotku s vyšší produktivitou. Podávací zásobník je k dostání pro délky tyčí od 3 m do 12 m. Pilu lze také vybavit vyvážecím vyhazovacím systémem, případně nejmodernější bezpečnostní techniku Securflex®.
Zarovnání
Pomocí pneumatického přítlačného zařízení se materiál po naložení srovná s osou svěráků.
Transport
Separovaný materiál se pomocí integrovaného, poháněného válečkového dopravníku přepravuje do oblasti podávání u pásové pily.
Pásová pila
Ergonomic 310.250 CNC
Navážecí systém SLE
Vyvážecí vyhazovací
systém GBFR
Ochranná zábrana Securflex®
Laserová ochranná
závora Securflex®

Systémové řešení

Systémové řešení pro bezproblémový tok materiálu

Manipulační systém M nabízí rozsáhlý program válečkových dopravníků a příslušenství pro stroje Ergonomic 310.250 ACNC nebo GACNC. Přívodní a výstupní strana materiálu u pily může být individuálně vybavena válečkovými dopravníky, přípravnými stoly a vertikálními válečky.
Pásová pila Válečkový dopravník Standardní délka
Ergonomic 310.250 ACNC System M 330 2000 mm, 3000 mm
Ergonomic 310.250 GACNC System M 330 2000 mm, 3000 mm

Systematická bezpečnost

Spolupracovníci jsou nejcennější hodnotou každého podniku a musí být chráněni podle aktuálních bezpečnostních kritérií. Bezpečnostní systém Securflex® umožňuje individuální zajištění bezpečnosti každého zařízení, závislosti na prostředí a na požadavcích.
  „„
 • Mríže s ruznými šírkami s výškou 1600 mm a 2000 mm
 • Dvere v ruzných šírkách jako výkyvné, posuvné dvere nebo jako dvoukrídlý vchod
 • Jednotky údržby s odberovým hákem a elektronickou pojistkou
 • Systémy laserových svetelných závor pro rozsáhlé zajištení bezpecnosti
 • Možnost
Komplexní bezpečnostní systém pro plně automatickou dvojitou pokosovou pilu podle současně platných směrnic ES pro stroje.

Detail

Inovace i nejmenších detailů

Vybavení této pily Vám nabízí celou řadu detailních inovací. Kromě vysoce kvalitních komponentů zvyšují také tyto koncepty používané v praxi výkonnost a životnost stroje i pilového pásu. Základním předpokladem každého jednotlivého konceptu je jednoduchá obsluha, krátké doby cyklu a vysoký řezný výkon.
Malé opotřebení
Rýhované, tvrzené lišty na podavači zajišťují optimální upnutí materiálu a zaručují malé opotřebení.
Průchozí
Průchozí válečkový dopravník po celé délce podávání až k upínacímu stolu zajišťuje šetrnou přepravu materiálu.
Skluz
Výstup materiálu z pily může být řešen pomocí snadno nastavitelného skluzu materiálu.
Kompaktní zdvihací válec
Svěrák a podavač jsou vybaveny vysoce dimenzovanými hydraulickými zvedacími válci.
Životnost
Svěrák ve směru příčného posuvu je uložen na masivním vedení.
Vedení pilového pásu
Pilový pás je veden pomocí přesných, broušených tvrdokovových destiček a vodících válečků odolných vůči opotřebení.

Příslušenství

Promyšlené příslušenství

Systém Micro-spray
Ideální pro dělení trubek a profilů – jednotka s mikrosprejem MICRONIZER nanáší na špičky zubů a na zadní stranu pilového pásu film maziva.
LaserLiner
Laserová jednotka přenáší přesnou čáru v ose pilového pásu na materiál. LaserLiner umožňuje přesné seřízení označeného materiálu.
Tenzomat
Přesný měřící nástroj ke kontrole napnutí pilového pásu při vkládání nových pilových pásů.
Pracovní osvětlení
Halogenová pracovní svítilna pro osvětlování pracovního prostoru. Svítilna je namontována na ohebném rameni a lze ji individuálně nastavovat.
Systém dálkové údržby
Prostřednictvím připojení k Internetu se přenášejí stavová a chybová hlášení, čímž se zakracují doby provozních prostojů.
Regulace upínacího tlaku
Prostřednictvím regulačního šroubu se nastavuje upínací tlak a maximální upínací síla se zobrazuje na manometru.
Kontrola chodu pásu
Systém provádí nepřetržitou kontrolu linie řezu a při překročení programovatelné tolerance vydává příslušný signál.
Pistole na oplachování třísek
Na čištění dosedacích ploch nebo pro pravidelné vyplachování nahromaděných třísek do prostoru na třísky.