Vinaora Nivo Slider

Extend series - Automatické

Předstih díky automatizaci

Plně automatizované pracovní postupy jsou při moderním způsobu výroby nezbytné. Automatické pily série Extend poskytují vedle vysoké pracovní přesnosti a reprodukovatelnosti rovněž možnost jednoduché a nekomplikované obsluhy, která umožňuje zpracovat hospodárně v plně automatizovaném provozu dokonce i nejmenší velikosti dávek.

 

Technické parametry

Jednotky posuvu
Délka posuvu: 1500mm/3000mm
Max. délka řezaného dílu: 6500mm
Přesnost polohy: +/- 0,1mm
Reprodukovatelnost: +/- 0,1mm
Rychlost zpracování: 20m/min

 

Popis

Nesrovnatelná flexibilita při základních parametrech

EXTEND-Maschinen-Daten-cz

Ovládání orientované na budouctnost

BOMAR Sägemaschinen Přehledná a jednoduše proveditelná obsluha, která neomezuje rozsah funkcí, to jsou
atributy použitého systému ovládání u těchto automaticky pracujících a do komplexních
zařízení zařazených strojů série Extend.

V úzké spolupráci s význačnými výrobci řídicí elektroniky vznikly inovativní koncepce
obsluhy, které především umožňují jasnou komunikaci s obsluhou a nejkratší možné
doby zpracování příkazů.

Použitý systém ovládání je možné na přání
zákazníka spojit přes internetové propojení
se servisní jednotkou v hlavním závodě.
Chybová hlášení a poruchy jsou pak
obratem vyhodnocovány a eventuální
časy výpadků se podstatně snižují.

Plné vybavení je standard

Jako standardní moduly jsou k dispozici délky posuvu 1500 mm a 3000 mm. Posuv, prováděný na zaváděcím systému nastaveném bez vůle, se pohybuje elektrickým pohonem pomocí ozubené tyče a předpjatého pastorku, správná poloha se ustavuje díky lineárnímu odměřovacímu systému působícímu po celé délce posuvu.

a001

a002

a003

Základní vybavení strojů řady Extend představuje již i při jen standardní výbavě neporovnatelně vysoký rozsah.

a001

Jednoduché inovativní detaily, jako například dle potřeby nastavený skluz nebo hydraulický ukazatel napnutí pásu, doplňují komfort standardního vybavení stroje.

ex_002

Jednoduché a přehledné pole obsluhy na volně polohovatelném panelu obsluhy je vybaveno prosvětleným víceřádkovým displejem, který obsluze nabízí textová hlášení o stavu systému.

a003

Vysoce přesné vedení pilového pásu, vyrobené z tvrdých kovů, je sledované citlivými senzory, které umožňuji automatické přizpůsobení tlaku řezu na obě vodicí ramena a garantuje tak přesné provedení řezu a nejvyšší možnou trvanlivost pilového pásu.

Synchron Die angetriebene Spänebürste läuft stets synchron zur Sägebandgeschwindigkeit.

Synchronní chod
Pohon kartáče pro odstraňování třísek je trvale synchronizován s rychlostí pilového pásu.

Präzise und Stabil An beiden Säulen ist der Sägerahmen an hochpräzisen, spielfreien Linearführungen gelagert. Diese Führungen garantieren ein Maximum an Laufruhe und Schnittgenauigkeit.

Přesná a stabilní vedení
Rám pily je v obou stojanech uložen ve vysoce přesných lineárních vedeních bez vůle. Tato vedení zaručují maximálně klidný chod a vysokou přesnost řezání.

tuv-sud

Certifikovaná kvalita
Všechny stroje řady Individual jsou kontrolovány pobočkou firmy TÜV-Süd a certifikovány v souladu s aktuálními strojírenskými směrnicemi.

 

Spielfrei Der Spannstock ist auf gehärtet und geschlinen Leisten geführt. Durch die spezielle Formgebung können die Führungsleisten jederzeit nachgestellt und der Spannstock stets spielfrei gehalten werden.

Upínací svěrák bez vůle
Upínací svěrák je veden na zabroušených kalených lištách. Díky speciálnímu tvarovému provedení lze vodicí lišty kdykoli dodatečně seřizovat a upínací svěrák se může trvale pohybovat bez vůle.

Präzision Große Führungsschuhe aus vibrationsdämpfenden Guss in Kombination mit Hartmetall-Gleitführungen und verschleissarmen Führungsrollen sorgen für genaue, präzise Schnitte.

Přesnost
Velká vodicí smýkadla z litiny tlumící vibrace v kombinaci s tvrdokovovými kluznými vedeními a vodicími kladkami s nízkým opotřebením umožňují získání dokonale přesných řezů.

Vollhubzylinder

Válce pro celý rozsah zdvihu
Velkoryse dimenzované válce pro celý rozsah zdvihu umožňují ovládání upínacího svěráku přímo z obslužného panelu.

Sägebandspannung Zur Serienausstattung gehört unter anderem eine hydraulische Bandspannungsanzeige, sowie eine elektronische Sägebandspannungs- und Sägebandbruch-Kontrolle.

Napínání pilového pásu
K sériovému vybavení patří mimo jiné hydraulické zařízení k napínání pilového pásu a rovněž elektronické zařízení ke kontrole napnutí a přetržení pilového pásu.

 

005

AFDR
Rychlost posuvu a řezný tlak se nastavují samostatně na obslužném panelu. Hodnotu zvoleného řezného tlaku pak udává příslušný manometr.

 

011-cz

ADFR – Maximální přesnost. Rychlé řezání.
Nepatrné opotřebení

Systém ADFR zajišťuje automatickou koordinaci řezného tlaku a posuvu, kterou provádí v reálném čase. Pomocí senzoru se snímá aktuální zatížení pilového pásu a podle zjištěné hodnoty řezného tlaku a tvaru materiálu se reguluje posuv při řezání. Při větších průřezech materiálu se prodlužuje řezný kanál a zvyšuje zatížení pilového pásu. Není-li při řezání tohoto rozsahu velikostí automaticky přizpůsobována rychlost posuvu, dochází k výraznému snížení trvanlivosti pilového pásu při příliš velkém posuvu nebo k podstatnému prodloužení doby řezání při příliš malém posuvu.

 

Individualizace

Individuální přístup ve velkém rozsahu

Pomocí vyspělého řešení Extend, které je jádrem systému, se dají individuální nastavení pily konfigurovat flexibilní manipulací s materiálem přesně podle zákazníkova přání. Jednotky příčného přesunování, válečkové dráhy a dorazové systémy jsou k dispozici formou modulární konstrukce až do oblasti mimořádně těžkých provedení. Navíc k paletě komponent, která je k dispozici jako standard, je možné provést zařazení zvláštních součástí, a to od obráběcích strojů na výrobu trubek až po robotizovaný systém
pracující v kartézských souřadnicích.

NC řízený odměřovací doraz
s velkou dorazovou čelistí a s
automatickým spínáním pro
poháněné válečkové dráhy.


Plně automatické dorazy k řezání trubek do délek
řezaných dílů až 10 metrů, včetně integrovaného
hydraulického rozšíření konců.


Těžká poháněná válečková trať vybavená
vertikálními válečky a NC řízeným
automatickým dorazem s funkcí pro
zpomalení před najetím na doraz materiálu.

Handling

Systémové řešení zajišťující plynulý tok materiálu

Nový manipulační systém X poskytuje dosud nebývalou flexibilitu při individualizaci manipulace s materiálem podle požadavků a daných podmínek. Hodnoty nosnosti a stupeň automatizace jsou zcela flexibilně nastavitelné, přičemž je lze později měnit podle aktuálních potřeb. Kromě válečkové dráhy v normálním i poháněném provedení zahrnuje systém X obsáhlý sortiment volitelných doplňků, od vertikálních válečků přes systémy pro měření délek až pro příčné dopravní jednotky a posuvná zařízení.

 

h001-czVysoce flexibilní
U nových válečkových drah systému X je nosnost individuálně nastavitelná prostřednictvím počtu použitých válečků a opěrných patek. Upínací profil válečkové dráhy umožňuje dokonce použití různých vzdáleností válečků i patek v jednotlivých úsecích válečkové dráhy. V případě potřeby je kdykoli možná dodatečná montáž válečků a/nebo opěrných patek.

h002Příčné dopravní jednotky
V provedení jako verze s vozíky, která je šetrná vůči materiálu, jako řetězový dopravník nebo jako posuvná jednotka s oboustranně použitelnými unášecími kolíky.
 
h008
Systémy pro měření délky
Manipulační program zahrnuje také jednoduché, přesné systémy pro měření délek v téměř neomezené délce umožňující přizpůsobení individuálním požadavkům. Dostupná provedení zahrnují sortiment od jednoduchého, čistě manuálně ovládaného měřicího dorazu, přes digitální měřicí doraz s ručním přestavováním až po vysoce přesný číslicově řízený měřicí doraz s citlivým vypínáním při dosažení koncové polohy umožňující přesné zařezávání těžkých materiálů ve spojení s poháněnými válečkovými dráhami.
 
h004System X-HA
Jednoduchá, přehledná obsluha pomocí velkého displeje. Prostřednictvím membránové klávesnice se pneumaticky uvolňuje popř. zvedá a snižuje rameno s dorazem.
 
h005System X-HDA
Jednoduchá, přehledná obsluha pomocí velkého displeje. Prostřednictvím membránové klávesnice se pneumaticky uvolňuje popř. zvedá a snižuje rameno s dorazem.
 
h006System X-HNCA
Jednoduchá, přehledná obsluha pomocí velkého displeje. Prostřednictvím membránové klávesnice se pneumaticky uvolňuje popř. zvedá a snižuje rameno s dorazem.
 

Polymer concrete

Polymer concrete - osvědčená technologie pro vysoký výkon

polymerbeton-czPilové řezy s nízkými vibracemi jsou základem pro přesnost a dlouhodobou životnost. Polymerbeton se představuje jako materiál s ideálními tlumicími vlastnostmi, ideální pro použití u strojních pil.

Podstavec, rám pily a sloupy jsou u všech strojů řady Extend vyplněny námi vyvinutou směsí polymerního betonu.

Ve spojení s velkoryse dimenzovaným přímým vedením, provedeným s předpětím a bez vůle, umožňuje technologie polymerbetonu provádět řezy téměř bez vibrací a s dělicím výkonem daleko nad 100 cm2 za minutu při použití bimetalových pilových pásů M42.

na míru

I sériový stroj na míru

Ideální šikmé nastavení rámu pily vůči horizontální upínací ploše závisí na tvaru materiálu, a rovněž je určováno stanoveným postupem řezání. Koncepce strojů řady Extend umožňuje také tento parametr stanovit individuálně.Šikmá poloha 0°

Pro zpracování plného materiálu a jako standard při použití posuvných stolů s výkyvným vedením pilového pásu pro horizontální řezy


Šikmá poloha 2°

Pro univerzální použití pily jako ideální kompromis mezi šikmým nastavením 0 a 6 stupňů.

Šikmá poloha 6°

Při dělení profilů a nosníků je řezný kanál v horizontální oblasti materiálu držen jen velmi
zkrátka. Díky tomu je možné použít jemnější ozubení pilového pásu a tím se posuv řezu
a jeho přesnost podstatně zvýší.

neobvyklých požadavků

Řešení problémů u neobvyklých požadavků

Velké díly s tvary, které normy nepředpokládají, jako jsou např. odlévané díly,
vyžadují nekomplikované a flexibilní řešení. Posuvné jednotky u řady Extend
umožňují individuální koncepci upínání a přesné pozicování.Jednotky posuvu jsou vybaveny upínacími deskami s drážkami tvaru T a v případě potřeby jsou opatřovány přípojkami pro hydraulické upínací prvky. Upínací desky jsou uloženy bez vůle na předpjatých vedeních a jsou pozicovány hydraulicky nebo elektromechanicky.Hydraulicky výkyvná vedení pilového pásu otočí
pilový pás o 90 stupňů a ve spojení s jednot-
kou posuvu a s hydraulickou upínací
jednotkou a hydraulickým sevřením rámu
pily ve vertikální ose umožňují provádět
horizontální řezy a speciální výřezy.

 

Speciální řešení

Produktivita díky individuálně stanovenému řešení

Přizpůsobení upnutí materiálu pro zpracovávaný díl nepředstavuje svými
četnými možnostmi v rámci série Extend žádnou větší výzvu. Individuální
koncepce upínání se dají provést bez zvláštní námahy a bez zvláštních
úprav z existujících komponent.

Drážky T na upínací desce
umožňují volné upnutí

Dvojité upnutí pomocí vždy
jednoho válce s možností
samostatného pohybu před
a za pilovým pásemDělený upínací systém s kalenými
čelistmi a válcem s velkým
zdvihem pro upnutí před
a za pilovým pásem


Jednoduché upnutí před
pilovým pásem pomocí
hydraulických válcůCentricky se uzavírající upínací systém s
prismatickou válečkovou dráhou


Řezy po vrstvách a hromadné řezy jsou možné díky lineárně vedeným a
hydraulicky upnutým součástem zařízení. Podle provedení upínacího
systému jsou možné také vertikální upínací jednotky za pilovým pásem.

 

Zvláštní příslušenství

Přizpůsobení pomocí inteligentních doplňků

Poloautomaty řady Individual se již ve standardním provedení dodávají s nebývalým rozsahem výbavy a příslušenství. Pomocí inteligentních volitelných doplňků a přídavného příslušenství lze stroj přizpůsobit individuálním požadavkům do nejmenšího detailu.

z001

Zařízení pro upínání svazků
Pomocí jednoduše nastavitelného hydraulického válce lze provádět svislé upínání různých svazků materiálu.

z002

Micro-Spray-System
Jemná vrstva rozprašovaného oleje se nanáší ze dvou stran na špičky zubů a na hřbet pilového pásu, který je tak lépe namazán.

z003

Hydr. napínání pásu
K napínání pilového pásu se používá výkonný, velkoryse dimenzovaný hydraulický válec. Prostřednictvím tlakového spínače je zajištěno, že napnutí pásu je vždy v ideálním rozsahu.

z004

Laserové pravítko
Pomocí laseru se na materiál promítá přesná linie chodu pilového pásu.

 
z005

Tenzomat
Přesný měřicí nástroj ke kontrole napnutí pilového pásu při vkládání nových pilových pásů.

z006

Pistole k oplachování třísek
S vlastním výkonným čerpadlem k oplachování nahromaděných třísek z dosedacích ploch.

z008

Kontrola chodu pásu
Systém provádí nepřetržitou kontrolu linie řezu a při překročení programovatelné tolerance vydává příslušný signál.

 
z009

Regulace upínacího tlaku
Prostřednictvím regulačního šroubu se nastavuje upínací tlak a maximální upínací síla se zobrazuje na manometru.

z001

Pracovní osvětlení
Halogenová pracovní svítilna pro osvětlování pracovního prostoru. Svítilna je namontována na ohebném ramenu a lze ji individuálně nastavovat.

z012

Připojovací díly
Pro každé provedení stroje je k dispozici připojovací díl, který odpovídá příslušnému manipulačnímu systému s válečkovou dráhou. 

 

Kontakt

BOMAR, spol. s r.o.

 

Těžební 1236/1

627 00 Brno
Czech Republic

 

Tel.: +420 533 426 100
Fax: +420 533 426 109

Partner

BOMAR - Sägebänder - IMAGE

CTM Bohrsysteme

ExactCut