Vinaora Nivo Slider

Série Extend SX

Těžké řešení Extend pro všechny operace

Na dalším stupni stávajících strojů Extend nabízejí pily řady SX jasnou orientaci na vysoké výkony obrábění. Vyšší hnací výkon, silnější pilový pás a tužší konstrukce rámu – to jsou stroje SX.

Technická data

Promyšlené do posledního detailu

Jednoduchá obsluha

Jednoduchá a přehledná obsluha pomocí moderního ovládacího panelu s osvětleným displejem. Stavová hlášení jsou zobrazována v jednoduchém textu.

Vedení pásu

Pilový pás je veden pomocí velkých, mechanicky předepnutých a broušených tvrdokovových desek. Přesměrování zajišťují vodicí válečky s možností vysokého zatížení, snižující stress při práci.

Vedení bez vůle

Rameno vedení pásu je vedeno pomocí dvou velmi přesných lineárních vedení a čtyř suportů. Díky předepnutí vodicích prvků bez vůle je v této oblasti prakticky vyloučen vznik vibrací.

Polymer-Beton - redukce vibrací

Řezy s minimálními vibracemi jsou základem pro přesnost a dlouhou životnost. Polymerový beton nabízí jako materiál ideální tlumicí vlastnosti pro použití u pil. Použitá směs polymerového betonu byla vyvinuta speciálně pro použití u pil a představuje dobře střežené podnikové tajemství firmy BOMAR, spol. s r.o. Pily série Solid jsou opatřeny na různých místech polymerovým betonem pro snížení vibrací. Rám pily, podstavec a sloup tvoří tlumicí rám a umožňují u série Solid nesrovnatelné řezy bez vibrací.

ADRF

ADFR Nejvyšší přesnost. Rychlý řez.
Minimální opotřebení.

Systém ADFR reguluje souhru řezného tlaku a posuvu do řezu automaticky a v reálném čase. Pomocí čidla je prováděna regulace aktuálního zatížení pilového pásu a průběh řezu podle tvaru materiálu. Při větších průřezech materiálu se prodlužuje kanál řezu a zvyšuje se zatížení pilového pásu. Pokud není posuv řezu na tomto úseku automaticky přizpůsobován, zkracuje se drasticky životnost pilového pásu nebo se čas řezu následkem menšího posuvu podstatně prodlouží.

Funkce ADFR v řezu

Oboustranné sledování

U strojů série Extend SX jsou na obou blocích vedení pásu umístěny regulační senzory. Senzory snímají tlak na pilový pás v celém řezném kanálu a reagují citlivě na každou změnu.

Flexibilita pro přizpůsobení individuálním potřebám

Pily Extend SX jsou v oblasti upínání materiálu velmi flexibilní. Počínaje normálními upínacími přípravky až po pojízdné upínací stoly je možné téměř každé individuální řešení.
Kombinace pojízdného upínacího stolu a otočných vedení pilového listu pro horizontální a vertikální řezy umožňuje vysoce flexibilní řešení. Při použití přizpůsobeného standardního svěráku mohou být rovněž bezproblémově prováděny obvyklé řezy.

Upínací deska

Upínací přípravek pro horizontální dělení ocelových kruhů s pojízdným pracovním stolem s kuličkovým šroubem.

Nasazovací svěrák

S nasazovacím svěrákem v provedení s plným zdvihem s hydraulickým motorem mohou být prováděny obvyklé operace řezání.

Vystředěná upínací jednotka na trubky

Řezací linky na kulatý materiál již nepředstavují díky flexibilitě strojů Extend a xtend SX žádný problém.
Válečková dráha, přizpůsobená speciálně příslušnému použití s prizmatickými válečky a se středově upínajícím svěrákem činí ze stroje Extend SX ideální řešení pro dělení silnostěnných trubek a kulatého plného materiálu.

Upínací systémy

Flexibilní upínací systémy

Díky základní modulární konstrukci pil Extend SX a odpovídajícímu širokému sortimentu upínacích modulů nestojí individuálním řešením v závislosti na příslušných požadavcích nic v cestě. Paleta připravených jednoduchých řešení sahá od jednoduchého svěráku až po vysoce flexibilní upínací desky s T-drážkami pro obrábění dílů se speciálními tvary.

Upínací deska s T-drážkami

Pevně namontovaná upínací deska s T-drážkami pro díly se speciálními tvary, jako jsou odlitky, atd.

Dva svěráky

Vždy jeden svěrák před a za pilovým pásem, s individuální obsluhou.

Pojízdné svěráky

Svěráky před a za pilovým pásem s krátkou dráhou zdvihu v ose zařízení pro použití tvrdokovových pilových pásů.

Standardní svěrák

Standardní svěrák s plným zdvihem
pro upínání před pilovým pásem.

Rozdělený svěrák

Rozdělený svěrák pro současné
upínání materiálu před a za pilovým pásem.

Plně automatické řezací linky

Pily série Extend SX mohou být v kombinaci se systémy posuvu série X sestavovány jako plně automatické pily. S délkami posuvu od 1500 mm do 6000 mm a možností, posunovat u krátkých délek řezu materiál inkrementálně, pokrývají automaty Extend SX široké spektrum možností použití. Automaty řady Extend SX jsou vybaveny moderním řízením s grafickým displejem a dotykovou obrazovkou.

Individuální délka
posuvu

Délka posuvu může být díky
flexibilnímu řešení přizpůsobena
individuálně požadavkům
zákazníka.

Certifikovaná bezpečnost

Všechny pily řady Solid jsou dodávány s prohlášením o shodě s nejaktuálnější směrnicí EU pro stroje, vydaným společností TÜV Süd pro Českou republiku.

Řezací linky

Řezací linky s Extend SX

Stroje Extend jsou již plně vybaveny pro začlenění do řezacích linek s rozsáhlými manipulačními přípravky a přídavnými obráběcími jednotkami. Řízení a přípojky umožňují bezproblémové zapojení do centrální jednotky. Systém X s rozsáhlými možnostmi umožňuje zcela ideální dimenzování příslušného manipulačního zařízení podle příslušných požadavků a prostředí.

Obrábění trubek

Přídavná jednotka pro rozšiřování trubek pro obrábění velkoformátových trubek.

Těžké dorazové systémy

Dorazové systémy v přizpůsobeném provedení pro použití vertikálních válečků i na výstupní straně.

Příčné dopravníky

Podvěsné, řetězové dopravníky nebo tažné háky pro poloautomatické příčné přemisťování materiálu.

System-X – flexibilita v nových dimenzích

Válečkové dráhy a manipulační moduly řady Systém-X nabízejí zcela nový rozměr flexibility při individualizaci zařízení. Vzdálenosti válečků mohou být volně konfigurovány a mohou být přizpůsobovány také v závislosti na instalaci zákazníka. Válečkové dráhy Systému X mohou být dodávány jak v jednoduchém, tak v poháněném provedení. Díky individuálnímu počtu hnacích jednotek lze i zde dosáhnout optimálního individuálního přizpůsobení. Systémy délkových dorazů jsou k dostání od jednoduchých, ručně obsluhovaných dorazových systémů, až po plně NC řízené měřicí dorazy s automatickým zpětným zdvihem. Existuje rovněž možnost elektronického spojení s řízením pily.

Synchronní

Poháněné válečkové dráhy a jednotka posuvu automatické pily jsou elektronicky synchronizovány.

Poháněné

Pohony válečkových drah mohou být rozloženy individuálně v celé délce zařízení.

Příslušenství

Příslušenství pro vysokou produktivitu

Třískový vynašeč

Výkonný drapákový dopravník, dimenzovaný tak, aby zajistil při maximálním řezném výkonu dostatečnou kapacitu pro likvidaci třísek.

PCC-Senzor

Průběžné sledování přesnosti řezu. Při překročení nastavené hodnoty je po dokončení aktuálního cyklu přerušena činnost stroje s odpovídajícím hlášením.

Upínač svazků

Polohové řezy a řezy svazků umožňují zvýšení produktivity popř. využití pily. Hlavní a podávací svěráky jsou vybaveny vertikálním upínačem.

Hydraulické topení

Při nízkých teplotách je hydraulický olej zahříván již od okamžiku spuštění pily, což zkracuje čekací dobu pro dosažení potřebné viskozity.

Pistole na oplachování třísek

Na čištění dosedacích ploch nebo pro pravidelné vyplachování nahromaděných třísek do prostoru na třísky.

Ohřev chladicího média

Při nízkých teplotách brání ohřev chladicího média zamrzání emulze a vzniku případného poškození stroje.

Regulace upínacího tlaku

Citlivá regulace upínacího tlaku u hlavního a podávacího svěráku jako prevence vzniku případných deformací tenkostěnných trubek a profilů.

Mlhové mazání

Doporučujeme používat zejména při dělení trubek a profilů. Mikropostřikovač vytváří na zadní straně pásu a na špičkách zubů tenký olejový film.

Osazení tvrdokovem

Pro určité operace řezání jsou pilové pásy, osazené tvrdokovem nezbytné. Řadu Extend SX lze sadou TK proměnit na pilu pro tvrdokovy. Sada zahrnuje vedení pilového listu, zvýšený hnací výkon a ideálně sladěnou převodovku.Für bestimmte Sägeaufgaben sind Hartmetall-bestückte Sägebänder unumgänglich. Die Extend SX Reihe kann mit einem Hartmetall-Package zu einer vollständig Hartmetalltauglichen Säge aufgerüstet werden. Das Package umfasst Sägebandführungen, erhöhte Antriebsleistung und ein ideal abgestimmtes Getriebe.

Bezpečnost se systémem

Spolupracovníci jsou nejcennější hodnotou každého podniku a musí být chráněni podle aktuálních bezpečnostních kritérií. Bezpečnostní systém SECURFLEX umožňuje individuální zajištění bezpečnosti každého zařízení, v závislosti na prostředí a na požadavcích. Kromě mříží, dveří a prvků pro provádění údržby je k dispozici systém laserových světelných závor pro rozsáhlé zajištění bezpečnosti zařízení, speciálně v oblasti vstupu a výstupu materiálu řezací linky. Zajištění bezpečnosti zařízení je rozděleno na jednotlivé bezpečnostní obvody, aby nebyl přerušen provoz ostatních úseků.

Kontakt

BOMAR, spol. s r.o.

 

Těžební 1236/1

627 00 Brno
Czech Republic

 

Tel.: +420 533 426 100
Fax: +420 533 426 109

Partner

BOMAR - Sägebänder - IMAGE

CTM Bohrsysteme

ExactCut