Vinaora Nivo Slider

Individual 520.360 DGH

Dvojitý úkos, oboustranný do 60°

Oboustranné úhlové řezy, které jsou plynule nestavitelné do 60°, jednoduchá obsluha a velký řezný rozsah i při ostrých úhlech – to jsou hlavní vlastnosti pil řady DGH.

    Oboustranné úhlové řezy, které jsou plynule nestavitelné do 60°
  • Upínání materiálu se provádí vždy pod úhlem 90° vůči ose zařízení, a to i při úhlovém řezání
  • Integrované válečky pro manipulaci s materiálem, které jsou uspořádány až po upínací stůl strojní pily
  • Velké, přesné prizmatické vedení nastavitelného vodicího ramena pilového pásu
  • Pohon kartáče pro odstraňování třísek je trvale synchronizován s rychlostí pilového pásu
  • Velká, snadno viditelná úkosová stupnice umístěná přímo na otočné konzole
  • Upínací svěrák s válcem pro celý rozsah zdvihu a se speciálním, dodatečně nastavitelným vedením na zabroušených kalených

Popis

Špičkové vybavení pro optimální produktivitu

Řada Individual poskytuje univerzální, flexibilní řešení, které vyhoví požadavkům širokého spektra pracovních úkolů. Velmi stabilní konstrukce pil v kombinaci s vysoce hodnotnými komponentami, jakými jsou lineární vedení, umožňuje dosažení vysokých řezných výkonů. Možnost nastavení úkosů do 60° a velký rozsah řezných délek vyhoví všem požadavkům strojírenské výroby.

Synchron Die angetriebene Spänebürste läuft stets synchron zur Sägebandgeschwindigkeit.

Synchronní chod
Pohon kartáče pro odstraňování třísek je trvale synchronizován s rychlostí pilového pásu.

Präzise und Stabil An beiden Säulen ist der Sägerahmen an hochpräzisen, spielfreien Linearführungen gelagert. Diese Führungen garantieren ein Maximum an Laufruhe und Schnittgenauigkeit.

Přesná a stabilní vedení
Rám pily je v obou stojanech uložen prostřednictvím vysoce přesných lineárních vedení bez vůle. Tato vedení zaručují maximálně klidný chod a vysokou přesnost řezání.

Verschleißfrei Der Auflagetisch schwenkt bei Gehrungsschnitten mit dem Sägeband. Dadurch wird der Auflagetisch nicht eingesägt.

Bez opotřebení stolu
Upínací stůl se při úhlovém řezání naklání společně s pilovým pásem. Tím je zajištěno, že nedochází k zařezávání pásu do stolu.

Gehrungsklemmung Die Gehrungsklemmung ist direkt an der Vorderseite der Schwenkkonsole angebracht und ermöglicht dadurch einen einfachen, unkomplizierten Arbeitsablauf.

Úhlové upínání
Ústrojí pro úhlové upínání je umístěno přímo na přední straně otočné konzoly, díky čemuž umožňuje jednoduchý, přehledný pracovní postup při obsluze stroje.

 

Spielfrei Der Spannstock ist auf gehärtet und geschlinen Leisten geführt. Durch die spezielle Formgebung können die Führungsleisten jederzeit nachgestellt und der Spannstock stets spielfrei gehalten werden.

Upínací svěrák bez vůle
Upínací svěrák je veden na zabroušených kalených lištách. Díky speciálnímu tvarovému provedení lze vodicí lišty kdykoli dodatečně seřizovat a upínací svěrák se může trvale pohybovat bez vůle.

Präzision Große Führungsschuhe aus vibrationsdämpfenden Guss in Kombination mit Hartmetall-Gleitführungen und verschleissarmen Führungsrollen sorgen für genaue, präzise Schnitte.

Přesnost
Velká vodicí smýkadla z litiny tlumící vibrace v kombinaci s tvrdokovovými kluznými vedeními a vodicími kladkami s nízkým opotřebením umožňují získání dokonale přesných řezů.

012

Jednoduchý, srozumitelný, přehledný
Ovládací panel poloautomatů řady Individual je jednoduše a přehledně uspořádán. Osvětlený displej zobrazuje stavová a chybová hlášení v nekódovaném textu.

013

Napínání pilového pásu
K sériovému vybavení patří mimo jiné hydraulické zařízení k napínání pilového pásu a rovněž elektronické zařízení ke kontrole napnutí a přetržení pilového pásu.

 

012

Válečky pro manipulaci s materiálem
Pro usnadnění manipulace s materiálem je pila na přiváděcí i odváděcí straně vybavena válečky, které jsou integrovány v konzole.

013

Upínací úhel 90°
Upínací svěrák se při úhlovém řezání přesouvá podél osy zařízení a upíná materiál vždy pod úhlem 90°.

 

005

AFDR
Rychlost posuvu a řezný tlak se nastavují samostatně na obslužném panelu. Hodnotu zvoleného řezného tlaku pak udává příslušný manometr.

Vollhubzylinder Großzügig ausgelegte Vollhubzylinder ermöglichen die Spannstockbedienung direkt vom Bedienpanel aus.

Válce pro celý rozsah zdvihu
Velkoryse dimenzované válce pro celý rozsah zdvihu umožňují ovládání upínacího svěráku přímo z obslužného panelu.

 

011-cz

Systém ADFR – Maximální přesnost. Rychlé řezání.
Nepatrné opotřebení

Systém ADFR zajišťuje automatickou koordinaci řezného tlaku a posuvu, kterou provádí v reálném čase. Pomocí senzoru se snímá aktuální zatížení pilového pásu a podle zjištěné hodnoty řezného tlaku a tvaru materiálu se reguluje posuv při řezání. Při větších průřezech materiálu se prodlužuje řezný kanál a zvyšuje zatížení pilového pásu. Není-li při řezání tohoto rozsahu velikostí automaticky přizpůsobována rychlost posuvu, dochází k výraznému snížení trvanlivosti pilového pásu při příliš velkém posuvu nebo k podstatnému prodloužení doby řezání při příliš malém posuvu.

 

Technická data

Přehled technických dat

technische-details-small-cz

Handling

Systémové řešení zajišťující plynulý tok materiálu

Nový manipulační systém X poskytuje dosud nebývalou flexibilitu při individualizaci manipulace s materiálem podle požadavků a daných podmínek. Hodnoty nosnosti a stupeň automatizace jsou zcela flexibilně nastavitelné, přičemž je lze později měnit podle aktuálních potřeb. Kromě válečkové dráhy v normálním i poháněném provedení zahrnuje systém X obsáhlý sortiment volitelných doplňků, od vertikálních válečků přes systémy pro měření délek až pro příčné dopravní jednotky a posuvná zařízení.

  h007-cz 

h001-czVysoce flexibilní
U nových válečkových drah systému X je nosnost individuálně nastavitelná prostřednictvím počtu použitých válečků a opěrných patek. Upínací profil válečkové dráhy umožňuje dokonce použití různých vzdáleností válečků i patek v jednotlivých úsecích válečkové dráhy. V případě potřeby je kdykoli možná dodatečná montáž válečků a/nebo opěrných patek.

h002Příčné dopravní jednotky
V provedení jako verze s vozíky, která je šetrná vůči materiálu, jako řetězový dopravník nebo jako posuvná jednotka s oboustranně použitelnými unášecími kolíky.
 
h008
Systémy pro měření délky
Manipulační program zahrnuje také jednoduché, přesné systémy pro měření délek v téměř neomezené délce umožňující přizpůsobení individuálním požadavkům. Dostupná provedení zahrnují sortiment od jednoduchého, čistě manuálně ovládaného měřicího dorazu, přes digitální měřicí doraz s ručním přestavováním až po vysoce přesný číslicově řízený měřicí doraz s citlivým vypínáním při dosažení koncové polohy umožňující přesné zařezávání těžkých materiálů ve spojení s poháněnými válečkovými dráhami.
 
h004System X-HA
Jednoduchá, přehledná obsluha pomocí velkého displeje. Prostřednictvím membránové klávesnice se pneumaticky uvolňuje popř. zvedá a snižuje rameno s dorazem.
 
h005System X-HDA
Jednoduchá, přehledná obsluha pomocí velkého displeje. Prostřednictvím membránové klávesnice se pneumaticky uvolňuje popř. zvedá a snižuje rameno s dorazem.
 
h006System X-HNCA
Jednoduchá, přehledná obsluha pomocí velkého displeje. Prostřednictvím membránové klávesnice se pneumaticky uvolňuje popř. zvedá a snižuje rameno s dorazem.
 

Downloads

Downloads 

Zvláštní příslušenství

Přizpůsobení pomocí inteligentních doplňků

Poloautomaty řady Individual se již ve standardním provedení dodávají s nebývalým rozsahem výbavy a příslušenství. Pomocí inteligentních volitelných doplňků a přídavného příslušenství lze stroj přizpůsobit individuálním požadavkům do nejmenšího detailu.

z001

Zařízení pro upínání svazků
Pomocí jednoduše nastavitelného hydraulického válce lze provádět svislé upínání různých svazků materiálu.

z002

Micro-Spray-System
Jemná vrstva rozprašovaného oleje se nanáší ze dvou stran na špičky zubů a na hřbet pilového pásu, který je tak lépe namazán.

z003

Hydr. napínání pásu
K napínání pilového pásu se používá výkonný, velkoryse dimenzovaný hydraulický válec. Prostřednictvím tlakového spínače je zajištěno, že napnutí pásu je vždy v ideálním rozsahu.

z004

Laserové pravítko
Pomocí laseru se na materiál promítá přesná linie chodu pilového pásu.

 
z005

Tenzomat
Přesný měřicí nástroj ke kontrole napnutí pilového pásu při vkládání nových pilových pásů.

z006

Pistole k oplachování třísek
S vlastním výkonným čerpadlem k oplachování nahromaděných třísek z dosedacích ploch.

z007

Digitální ukazatel úkosu
Přímo na úkosové upínací páce a tedy ve snadno viditelné poloze je umístěn digitální ukazatel úkosu. Pomocí přesného magnetického měřicího systému se dosahuje rozlišení 0,1°.

z008

Kontrola chodu pásu
Systém provádí nepřetržitou kontrolu linie řezu a při překročení programovatelné tolerance vydává příslušný signál.

 
z009

Regulace upínacího tlaku
Prostřednictvím regulačního šroubu se nastavuje upínací tlak a maximální upínací síla se zobrazuje na manometru.

z010

Přestavení úkosu
Elektromechanické přestavení úkosu pro dvojité úhlové pilové pásy DGH. S přestavovacím ústrojím se používá rozšířená řídicí jednotka, která zkracuje prostoje.

z001

Pracovní osvětlení
Halogenová pracovní svítilna pro osvětlování pracovního prostoru. Svítilna je namontována na ohebném ramenu a lze ji individuálně nastavovat.

z012

Připojovací díly
Pro každé provedení stroje je k dispozici připojovací díl, který odpovídá příslušnému manipulačnímu systému s válečkovou dráhou.