Vinaora Nivo Slider

Automatické

Vybavení jako argument

 • Velmi citlivá regulace rezného tlaku pro optimální dobu rezání a presné úhly odrezku
 • Delený hlavní upínací sverák pro upnutí materiálu pred a za rezem
 • Malé délky zbytku v automatickém provozu
 • Plynulá rychlost pásu 20–120m/min. díky frekvencnímu menici
 • Detekce materiálu pomocí laserové svetelné závory
 • Podávání materiálu pres kulickový šroub a lineární mericí systém
 • Predpjatá, velká lineární vedení pro rám pily, rameno vedení pásu a jednotku podávání materiálu
 • Hydraulické napnutí pilového pásu s release funkcí pri prostojích stroje
 • Prubežná válecková dráha s uloženými, opracovanými úložnými válecky

Technická data

Série Production – ryzí obrábění

Stroje Production jsou konstruovány pro nejvyšší řezné výkony s bimetalovými pilovými pásy. Moderní řídicí technika i použití polymerového betonu umožňuje velmi krátké doby cyklu a řezání téměř bez vibrací.

Díky kompletnímu obložení odpovídá pila aktuálním směrnicím pro stroje a zajišťuje bezpečnost a čistotu na pracovišti pily.

CZ Production-daten-small

Promyšlený do posledního detailu


Při vývoji řady Production byl zvláštní důraz kladen na ideální poměr mezi řezným výkonem a životností pilového pásu. Stroje Production jsou výkonné obráběcí stroje pro řezání plných materiálů.

Moderní, bezpečný design a využití aktuálních řídicích technologií představují několik základních parametrů, které přináší tato řada strojů. Celou šíři inovací je možné vytušit pouhým pozorováním četných detailních řešení.
Přesné vedení

Vysoké řezné výkony vyžadují přesné vedení pilového pásu. Stroje Production jsou vybaveny kombinací velkých vodících válečků a velkoplošných, broušených tvrdokovových vedení přímo na řezné hraně.
Hydraulické napínání

Správné napnutí pilového pásu se nastavuje hydraulicky a nepřetržitě se elektronicky kontroluje. Během prostojů se napnutí pilového pásu snižuje.
Přítlak do řezu

Přítlak do řezu probíhá přes dva masivní hydraulické posuvné válce. Přítlak do řezu a řezný tlak se nastavují přímo na ovládacím panelu a kontrolují pomocí systému ADFR za účelem prověřování a automatického dodatečného upravení řezného tlaku.

ADFR

ADFR Nejvyšší přesnost. Rychlý řez. Malé opotřebení.

Systém podávání materiálu řady Production je konstruován pro nejvyšší namáhání v trvalém provozu. Díky pohonu přes kuličkový šroub a servomotor je možné vytvoření zrychlovací a brzdné rampy nezávislé na materiálu, aby bylo možné i těžké materiály řezat během velmi krátké doby cyklu. Podavač 750 mm u jednoduchého zdvihu, resp. až 9999 mm u vícenásobného zdvihu, umožňuje u kratší délky odřezku časově úsporné podávání díky postupnému podávání.

Funkce ADFR při řezání

Je možné elektronické přizpůsobení

Ve spolupráci s CNC ovládáním stroje se křivka řezání individuálně přizpůsobuje tvaru a kvalitě materiálu.
Napínací síla

Čelisti upínacího svěráku řady Production jsou vybaveny tvrzenými lištami a zajišťují tak ideální napnutí při malém opotřebení.
Masivní upínací svěrák podavače

Upínací svěrák podavače má velmi masivní provedení, aby bylo možné pohybovat plným materiálem v maximální kapacitě řezu.
Minimální odstup

Levé vedení pilového pásu se vždy automaticky seřizuje hlavním upínacím svěrákem a je tak vždy blízko napnutí materiálu.
Oddělené napnutí materiálu

Hlavní upínací svěrák je rozdělený a umožňuje tak ideální napnutí materiálu nalevo a napravo od pilového pásu a krátké délky zbytků pro co nejnižší odpad materiálu.
Uzavřené napnutí

Dosedací plocha rozděleného hlavního upínacího svěráku je vybavena novým systémem, který nevyžaduje žádné vložené lišty, resp. nenechává otevřený zářez pro vedení.
Všechny pily řady Production jsou dodávány s prohlášením o shodě s nejaktuálnějšími směrnicemi EU pro stroje, vydaným certifikačním orgánem TÜV Süd pro Českou republiku.

Certifikovaná bezpečnost

Polymerový beton – snížení vibrací

Řezy s nízkou úrovní vibrací jsou základem pro přesnost a trvanlivost. Polymerový beton jako výrobní materiál nabízí ideální tlumící vlastnosti pro použití v řezacích strojích. Ve spojení s velkým, bez vůle předpjatým lineárním vedením poskytuje technologie polymerového betonu řezy téměř bez vibrací s řezným výkonem hodně nad 100 cm² za minutu s bimetalovými pilovými pásy M42. Použitá směs polymerového betonu byla vyvinuta speciálně pro použití v pilách a představuje dobře střežené provozní tajemství firmy BOMAR, spol. s r.o. Pily řady Production jsou pro tlumení vibrací na různých místech opatřeny polymerovým betonem. Rám pily, dolní část a sloupek tvoří tlumící rám a umožňují nesrovnatelně klidné řezání řady Production.

technika & rozšíření

Podávání materiálu s inovací

Systém podávání materiálu řady Production je konstruován pro nejvyšší namáhání v trvalém provozu. Díky pohonu přes kuličkový šroub a servomotor je možné vytvoření zrychlovací a brzdné rampy nezávislé na materiálu, aby bylo možné i těžké materiály řezat během velmi krátké doby cyklu. Podavač 750 mm u jednoduchého zdvihu, resp. až 9999 mm u vícenásobného zdvihu, umožňuje u kratší délky odřezku časově úsporné podávání díky postupnému podávání.

Kuličkový šroub

750mm podávání stroje se realizuje přes kuličkový šroub a umožňuje vysoké rychlosti podávání i řízené zrychlovací a brzdné rampy pro těžký materiál.
Průběžná válečková dráha

Pro šetrnou dopravu materiálu je řada Production vybavena průběžnou válečkovou drahou až k hlavnímu upínacímu svěráku.
Předpjaté vedení

Podávání je bez vůle uloženo na předpjatých lineárních vedeních. Přesné vedení je základem trvalé kvality přesných odřezků a přesnosti opakovaných řezů.
Nastavitelný

Nastavitelný skluzný odváděcí žlab na straně odvodu materiálu zajišťuje individuální úpravu pro další zpracování.

Řídicí technika pro optimální produktivitu


Díky použití moderních řídicích technik jsou pilové automaty Production flexibilní a mnohostranné s ohledem na možnosti a přesto jednoduché na obsluhu. Díky modulárnímu řídicímu systému jsou automaty Production ideální pro použití v řezacích centrech a zařízeních bez obsluhy. Ovládání je tak více než jednoduché, aby mohlo být zapracování obsluhy co nejkratší.
Ovládací centrála

Ovládací prvky i ovládací pole řízení s velkým barevným displejem jsou umístěny centrálně na otočném pultu.
 • jasné informace o údržbe a chybová hlášení s jednoznacným popisem
 • pripravenost k zahrnutí do rezacích center se systémy prívodu a odvodu materiálu
 • velký barevný displej pro výstup stavových hlášení a programování
 • krátké nekomplikované zapracování díky dialogovému ovládání v systému Step-by-Step

Možnosti rozšíření

 • systém ESA pro úsporné provádení jednotlivých rezu
 • systém EPCon1 pro automatické nastavení stroje podle tríd materiálu
 • USB port pro prenos dat z pripravených programování
 • dálková diagnostika a dálková údržba pro rychlé, nekomplikované zpracování prímo z dílny
ESA-System – automatika jednotlivých řezů

Pomocí systému ESA jsou možné jednotlivé řezy s malou časovou náročností. Průběh jednotlivého řezu se redukuje na vložení materiálu do oblasti podávání a nekomplikovaného naprogramování délky odřezku a rozměrů materiálu. Nářez materiálu se přesně detekuje pomocí laserového systému a přířez na délku se provádí podle údajů v systému. Po provedení řezu je možné tento řez opakovat a materiál se vyhazuje dozadu.
EPCon1-System – předběžný výběr tříd materiálu

Ovládání je vybaveno databází různých tříd materiálu a příslušnými hodnotami řezu, řezného tlak a podávání materiálu. Během programování dojde ke zvolení třídy materiálu a stroj se před prvním řezem automaticky nastaví na řezaný materiál. Systém EPCon1 umožňuje zadání vlastních tříd materiálu a příslušných údajů o řezu.
Dálková diagnostika a údržba

Pro trvalé udržení bezporuchového provozu a trvanlivosti a odstranění chyb během co nejkratší doby se vytvoří datové spojení se závodem. Předávají se veškerá relevantní data stroje a tak se podstatně zrychluje odstraňování chyb, resp. hlášení o údržbě se zasílají příslušnému personálu.

Automatizace

Automatizace – provoz s nízkými nároky na obsluhu

Koncepce strojů Production již byla vyvinuta pro používání v obráběcích centrech a plně automatizovaných zařízeních. Díky kombinaci různých systémů podávání materiálu, pilových automatů Production a jednotek pro odvádění materiálu se individuálně přizpůsobená řezání provádějí v provozu s nízkými nároky na obsluhu.
 • násobné provedení zásobníku materiálu až po integrovanou prepravu materiálu s napojením na skladovací systémy
 • jsou možná rezání ve vrstvách pro vytížení celé kapacity rezu pily
 • obsluha a správa zarízení centrálne z ovládacího panelu
 • výmena dat obrábecího centra se stávajícími skladovacími systémy
 • jednoduché systémy pro odvádení resp. trídení materiálu s volne obsaditelnými prepravními boxy
 • následné procesy dalšího zpracování jako odjehlení, demagnetizace nebo cištení
 • robotická zarízení s rameny robotu nebo Kartézskými roboty
Přívod materiálu

Pro řešení individuálních úkolů při řezání jsou na výběr různé možnosti pro automatické podávání materiálu. Od jednoduchého příčného zásobníku materiálu, přes řetězové resp. také kapsové příčné zásobníky materiálu až po automatická řešení s napojením na skladovací systémy je k dispozici široké spektrum nástavců pro individuální přizpůsobení konkrétnímu řezání.
Odvod materiálu

Jednotky odvodu materiálu jsou k dispozici od jednoduché dopravy a přepravního systému, přes třídicí systém až k automatizovanému dalšímu zpracování jako je odjehlení, demagnetizace nebo robotická řešení.

Bezpečnost se systémem

Zaměstnanci jsou v podniku to nejcennější a musí být chráněni podle aktuálních bezpečnostních směrnic. Bezpečnostní systém SECURFLEX umožňuje zajištění každého zařízení, individuálně podle jeho okolí a požadavků. Kromě mřížových, údržbových a dveřních prvků je v systému k dispozici laserová světelná závora k velkoplošnému zajištění zařízení, obzvlášť v oblasti přívodu a odvodu materiálu v obráběcím centru. Zajištění zařízení se dále dělí na bezpečnostní okruhy, aby nedocházelo k přerušení provozu v oblastech, které nejsou příslušným incidentem dotčeny.

Details

Promyšlený do posledního detailu

Dálková diagnostika a údržba

Ideálně pro řezání trubek a profilů nanáší vstřikovací jednotka MICRONIZER olejový film na hroty zubů a na zadní stranu pásu.
Systém ESA

Díky systému ESA jsou možné jednotlivé řezy s malou časovou náročností. Doba provádění jednotlivého řezu se podstatně snižuje.
Čidlo PCC

Nepřetržitá kontrola přesnosti řezu. Pokud dojde k překročení zadané hodnoty, bude po ukončení aktuálního cyklu s hlášením přerušena práce stroje.
Pistole na vyplachování třísek

K čištění dosedacích ploch nebo k pravidelnému vyplachování třísek nashromážděných v zásobníku třísek.
Zařízení na upínání svazků materiálu

Řezání ve vrstvách a svazcích umožňuje zvýšení produktivity resp. využití pily. Hlavní upínací svěrák a upínací svěrák podavače materiálu se vybaví svislou upínací jednotkou.
USB-Port

Jednoduchý, nekomplikovaný přenos dat z připravených seznamů přířezů nebo programovacího zařízení pomocí flashdisku přímo do paměti ovládání.
Ohřev hydrauliky

Při nízkých teplotách se hydraulický olej zahřívá již před spuštěním pily, což snižuje dobu čekání na dosažení nezbytné viskozity.
Ohřev chladicí kapaliny

Při nízkých teplotách brání ohřev chladicí kapaliny zamrzání emulze a zamezuje případným poškozením pily.
Mlhové mazání

Doporučuje se především pro řezání trubek a profilů. Vstřikovací zařízení nanáší na zadní stranu pásu a hroty zubů tenký olejový film.
Příkon 7,5 kW

Balíček pro vyšší výkon hnacího motoru pro obzvlášť obtížné materiály.
Regulace upínacího tlaku

Citlivá regulace upínacího tlaku pro hlavní svěrák a podávání matriálu, aby se zabránilo případným deformacím u tenkostěnných trubek a profilů.
Systém EPCon1

Ovládání je vybaveno databází různých tříd materiálů a příslušnými hodnotami řezu, řezného odporu a podávání materiálu.
Vynašeč třísek

Výkonný drapákový dopravník je konstruovaný tak, aby při maximálním řezném výkonu zaručoval dostatečnou kapacitu pro likvidaci třísek.
Balíček tvrdokov

Aby pila dosahovala optimálních výsledků při řezání při použití pilových pásů osazených tvrdokovem, doporučuje se použití balíčku tvrdokov s vyšším příkonem a upravených vedení.

System X/XP – silný partner při manipulaci

Vysoce flexibilní řešení pro manipulaci při obtížných úkolech. Díky jedinečnému systému profilů je možné válečkové dráhy systému X kdykoliv individuálně upravit, zvýšit nosnost nebo změnit odstupy válečků podle přání zákazníka. Spektrum systému X je doplněno rozsáhlým programem přídavných dílů a příslušenství.

Kontakt

BOMAR, spol. s r.o.

 

Těžební 1236/1

627 00 Brno
Czech Republic

 

Tel.: +420 533 426 100
Fax: +420 533 426 109

Partner

BOMAR - Sägebänder - IMAGE

CTM Bohrsysteme

ExactCut