Vinaora Nivo Slider

Solid

vysoký výkon v oblasti těžkého obrábění


Stroje Solid jsou dimenzovány pro nejvyšší výkon obrábění i u obtížně obrobitelných materiálů.

Těžká konstrukce s tlumením vibrací a použití polymerového betonu umožňují nejvyšší výkony obrábění a provádění řezů téměř bez vibrací.

Kromě absolutního výkonu v oblasti těžkého obrábění nabízí série Solid velmi flexibilní rozsah možností individuálního obrábění v závislosti na konkrétním úkolu.

Technická data

Promyšlené do posledního detailu

Při vývoji řady Solid stál v popředí bezpodmínečný výkon obrábění a
zaměření na použití pilových pásů, osazených tvrdokovem. Moderní, bezpečný design a použití polymerového betonu pro tlumení vibrací jsou některé z parametrů, kterými je tato série strojů vybavena. Kromě
nejvyšších výkonů při obrábění nabízí pily řady Solid rozmanité možnosti
pro individuální způsoby upínání obrobků.

Vedení pásu

Pilový pás je veden pomocí velkých, mechanicky předepnutých a broušených tvrdokovových desek. Přesměrování zajišťují vodicí válečky s možností vysokého zatížení, snižující namáhání při práci.

Vedení bez vůle

Rameno vedení pásu je vedeno pomocí dvou velmi přesných lineárních vedení a čtyř suportů. Díky předepnutí vodících prvků bez vůle je v této oblasti prakticky vyloučen vznik vibrací.

Minimální vzdálenost

Lineární vedení vertikální řezné osy jsou umístěna v minimální vzdálenosti od osy pilového pásu a snižují tak dodatečně vibrace.

Jednoduchá obsluha

Jednoduchá a přehledná obsluha pomocí moderního ovládacího panelu s osvětleným displejem. Stavová hlášení jsou zobrazována v nešifrovaném textu.

ADFR

ADFR Nejvyšší přesnost. Rychlý řez.
Minimální opotřebení.

Systém ADFR reguluje souhru řezného tlaku a posuvu do řezu automaticky a v reálném čase. Pomocí čidla je prováděna regulace aktuálního zatížení pilového pásu a průběhu řezu podle tvaru materiálu. Při větších průřezech materiálu se prodlužuje kanál řezu a zvyšuje se zatížení pilového pásu. Pokud není posuv řezu na tomto úseku automaticky přizpůsobován, zkracuje se drasticky životnost pilového pásu nebo se čas řezu následkem menšího posuvu podstatně zkrátí.

Funkce ADFR v řezu

Oboustranné sledování

U strojů série Solid jsou na obou blocích vedení pásu umístěny regulační senzory. Senzory snímají tlak na pilový pás v celém řezném kanálu a reagují citlivě na každou změnu.

Průběžná válečková dráha

Pily Solid jsou vybaveny průběžnou válečkovou dráhou před a za pilovým pásem.

Upínací systém

Upínací systém se skládá ze dvou nezávislých svěráků. Za pilovým pásem je na stroji umístěn hydraulický polohovací svěrák se zdvihem 500 mm.

Protizkrutová konstrukce

Svěráky jsou uloženy na dvou lineárních vedeních, předepnutých bez vůle, se dvěma suporty.

Oboustranné

Oba svěráky před a za pilovým pásem pracují oboustranně. Svěráky v ose zařízení jsou vybaveny válci s krátkým zdvihem a umožňují vyrovnávání nerovností materiálu.

Upínací síla

Velké válce s plným zdvihem zajišťují dostatečnou upínací sílu před a za pilovým pásem.

Certifikovaná bezpečnost

Všechny pily řady Solid jsou dodávány s prohlášením o shodě s nejaktuálnější směrnicí EU pro stroje, vydaným společností TÜV Süd pro Českou republiku.

Polymer-Beton – redukce vibrací

Řezy s minimálními vibracemi jsou základem pro přesnost a dlouhou životnost. Polymerový beton nabízí jako materiál ideální tlumicí vlastnosti pro použití u pil. V součinnosti s předepnutými, velkoryse dimenzovanými lineárními vedeními bez vůle zajišťuje technologie polymerového betonu řezy téměř bez vibrací s nejvyššími výkony obrábění. Použitá směs polymerového betonu byla vyvinuta speciálně pro použití u pil a představuje dobře střežené podnikové tajemství firmy BOMAR, spol. s r.o. Pily série Solid jsou opatřeny na různých místech polymerovým betonem pro snížení vibrací. Rám pily, podstavec a sloup tvoří tlumicí rám a umožňují u série Solid nesrovnatelné řezy bez vibrací.

Zvláštní příslušenství

Příslušenství pro vysokou produktivitu

Třískový vynašeč

Výkonný drapákový dopravník, dimenzovaný tak, aby zajistil při maximálním řezném výkonu dostatečnou kapacitu pro likvidaci třísek.

PCC-Senzor

Průběžné sledování přesnosti řezu. Při překročení nastavené hodnoty je po dokončení aktuálního cyklu přerušena činnost stroje s odpovídajícím hlášením.

Upínač svazků

Polohové řezy a řezy svazků umožňují zvýšení produktivity popř. využití pily. Hlavní a podávací svěráky jsou vybaveny vertikálním upínačem.

Hydraulické topení

Při nízkých teplotách je hydraulický olej zahříván již od okamžiku spuštění pily, což zkracuje čekací dobu pro dosažení potřebné viskozity.

Pistole na oplachování třísek

Na čištění dosedacích ploch nebo pro pravidelné vyplachování nahromaděných třísek do prostoru na třísky.

Ohřev chladicího média

Při nízkých teplotách brání ohřev chladicího média zamrzání emulze a vzniku případného poškození stroje.

Regulace upínacího tlaku

Citlivá regulace upínacího tlaku u hlavního a podávacího svěráku jako prevence vzniku případných deformací tenkostěnných trubek a profilů.

Mlhové mazání

Doporučujeme používat zejména při dělení trubek a profilů. Mikropostřikovač vytváří na zadní straně pásu a na špičkách zubů tenký olejový film.

Handling System S / SP

Systém S / SP – silný partner v oblasti manipulace

Velmi pružné řešení manipulace pro nejtěžší úkoly. Uložení s možností vysokého zatížení a těžké válečky na stabilním, dobře dimenzovaném rámu. Nohy s možností jemného nastavování pro vyrovnávání případných nerovností podkladu. Spektrum systému S je doplněno rozsáhlým programem přídavných dílů a příslušenství.

Bezpečnost se systémem

Spolupracovníci jsou nejcennější hodnotou každého podniku a musí být chráněni podle aktuálních bezpečnostních kritérií. Bezpečnostní systém SECURFLEX umožňuje individuální zajištění bezpečnosti každého zařízení, v závislosti na prostředí a na požadavcích. Kromě mříží, dveří a prvků pro provádění údržby je k dispozici systém laserových světelných závor pro rozsáhlé zajištění bezpečnosti zařízení, speciálně v oblasti vstupu a výstupu materiálu řezací linky. Zajištění bezpečnosti zařízení je rozděleno na jednotlivé bezpečnostní obvody, aby nebyl přerušen provoz ostatních úseků.

Kontakt

BOMAR, spol. s r.o.

 

Těžební 1236/1

627 00 Brno
Czech Republic

 

Tel.: +420 533 426 100
Fax: +420 533 426 109

Partner

BOMAR - Sägebänder - IMAGE

CTM Bohrsysteme

ExactCut